“Sistemul de Vendor Rating îșipropune obiectivul de a evalua și a monitoriza continuu prestațiile furnizorilor și calitatea produselor achiziționate în scopulevitării criticităților în optica unui proces de îmbunătățire continuă.”

Astfel pentru fiecare Grup de Marfă strategic asociatfiecărui furnizor, colectăm în mod obiectiv și sistematic informatiile referitoare la comportamentele tenuti de către Societate în timpuldesfășurării aprovizionărilor sau în timpul dexecutării prestațiilor contractuale, șiînspecial la:

calitatea bunurilor livrate

punctualitatea prestațiilor

corectitudinea în faza precontractuală și în faza executivă

respectul siguranței în efectuarea prestațiilor.

Suma rezultatelor acestor aspecte determină valoarea indicatorului de Vendor Rating general al societății  și este utilizat de Enel pentru formularea unei evaluări complexe a fiecărui furnizor, corespunzătoare diverselor prestații și/ sau de bunuri livrate. Evaluarea mai sus menționată poate produce efecte printre care, de exemplu, suspendarea calificării deja obținute sau invers la simplificarea acțiunii de reînnoire a calificării. Fiecare furnizor va putea consulta oricând indicatorul propriu de Vendor Rating accesând, cu datele proprii de identificare, însecțiunea dedicată a Portalului Global Procurement. Acest indicator va putea fi utilizat fie ca element de evaluare pentru invitații lalicitații, fie pentru continuarea colaborării furnizorului cu Enel. 

“în special indicatorul referitor la Siguranță are o incidență semnificativă înevaluarea performanței uneisocietăți. în plus a fost introdusă o nouă disciplină care reglementează cazurile de violare în domeniu și care prevede o monitorizare specifică pentru o perioadă determinată cu scopul constatării eventualelor repetări care pot duce la sancțiuni specifice, impact substanțiale asupra indicatorului de Vendor Ratingși, înunele cazuri, pot duce la rezilierea contractului.”

Numai prin intermediul controlului periodic al performanțelor furnizorilor noștri suntem în măsură să menținem standarde operaționale ridicate șisă atingem obiective concrete cu convingere.