Anunt


In acest moment revedem procedura de Vendor Rating pentru a o menține in linie cu valorile și obiectivele Grupului Enel. Vom comunica furnizorilor orice modificare a procesului și a criteriilor de evaluare.    

 

Am revoluționa modul nostru de lucru, dând un rol tot mai central Eticii, Trasparenței, Anti-Corupției, Respectului Drepturilor Umane șial Siguranței: toate aspecte fundamentale pentru a putea lucra în cele mai bunecondiții. Pentru asta colaborăm exclusiv cu firme care îndeplinesc cerințele  Sistemului de Calificare, la care se adaugă pentru Grupurile de Mărfuri pentru care  este activ, Sistemul de Vendor Rating.

“Sistemul de Vendor Rating îșipropune obiectivul de a evalua și a monitoriza continuu prestațiile furnizorilor și calitatea produselor achiziționate în scopulevitării criticităților în optica unui proces de îmbunătățire continuă.”

Astfel pentru fiecare Grup de Marfă strategic asociatfiecărui furnizor, colectăm în mod obiectiv și sistematic informatiile referitoare la comportamentele tenuti de către Societate în timpuldesfășurării aprovizionărilor sau în timpul dexecutării prestațiilor contractuale, șiînspecial la:

calitatea bunurilor livrate

punctualitatea prestațiilor

corectitudinea în faza precontractuală și în faza executivă

respectul siguranței în efectuarea prestațiilor.

Suma rezultatelor acestor aspecte determină valoarea indicatorului de Vendor Rating general al societății  și este utilizat de Enel pentru formularea unei evaluări complexe a fiecărui furnizor, corespunzătoare diverselor prestații și/ sau de bunuri livrate. Evaluarea mai sus menționată poate produce efecte printre care, de exemplu, suspendarea calificării deja obținute sau invers la simplificarea acțiunii de reînnoire a calificării. Fiecare furnizor va putea consulta oricând indicatorul propriu de Vendor Rating accesând, cu datele proprii de identificare, însecțiunea dedicată a Portalului Global Procurement. Acest indicator va putea fi utilizat fie ca element de evaluare pentru invitații lalicitații, fie pentru continuarea colaborării furnizorului cu Enel. 

“în special indicatorul referitor la Siguranță are o incidență semnificativă înevaluarea performanței uneisocietăți. în plus a fost introdusă o nouă disciplină care reglementează cazurile de violare în domeniu și care prevede o monitorizare specifică pentru o perioadă determinată cu scopul constatării eventualelor repetări care pot duce la sancțiuni specifice, impact substanțiale asupra indicatorului de Vendor Ratingși, înunele cazuri, pot duce la rezilierea contractului.”

Numai prin intermediul controlului periodic al performanțelor furnizorilor noștri suntem în măsură să menținem standarde operaționale ridicate șisă atingem obiective concrete cu convingere.

Începând cu luna iunie 2018,  procesul Vendor Rating al Grupului Enel a fost consolidat prin implementarea progresivă a unei noi aplicaţii digitale (denumită EnelTrack&Rate). Acest sistem permite înregistrarea oricărui eveniment sau situație negativă şi/sau pozitivă legată de furnizarea de materiale şi/sau de îndeplinirea serviciilor contractate pentru a evalua performanța furnizorilor.

La înregistrarea evenimentului, furnizorul primește un e-mail cu toate detaliile relevante şi o invitație de a contacta imediat persoana de contact din cadrul Enel cu privire la contract, pentru a activa rapid colaborarea dintre Grupul Enel şi furnizori în scopul remedierii oricărei probleme critice.
Acest nou sistem asigură - într-un mod simplu şi rapid - o evaluare mai completă, mai eficientă şi în timp real a performanței contractantului, nu numai în ceea ce priveşte siguranța şi problemele de mediu, ci şi calitatea şi rapiditatea serviciului oferit.