“myHome răspunde cerințelor de simplificare a acestor conexiuni și are obiectivul de a optimiza accesul la informații și la funcțiile Portalului, reprezentând instrumentul principal de interacțiune între furnizori și Portalul Global Procurement al companiei Enel.”

După finalizarea înregistrării și după conectarea la Portalul Global Procurement, veți fi redirecționați la propria pagină, unde veți putea accesa toate informațiile legate de activitățile în curs de derulare împreună cu Enel, pagină din care se pot gestiona în mod simplu și eficient serviciile pentru care v-ați calificat.

Serviciile din pagina myHome vă permit următoarele:

  • să participați la Licitații organizate de una dintre societățile grupului cu ajutorul platformei Sourcing 
  • să monitorizați procesul de calificare, verificând cererile de Scouting și/sau Calificare, să solicitați altele noi și să consultați informațiile referitoare la acestea
  • să modificați datele societății, completând personal eventualele schimbări ale datelor companiei, de la o banală modificare a numărului de telefon sau a adresei e e-mail, până la modificări mai importante ca, de exemplu, o schimbare a formei legale, o fuziune, o cesiune a unei filiale a companiei etc.
  • să gestionați schimbul electronic de documente și informații în toate fazele raportului:

   - Platformei Sourcing, pentru participării la licitații;

   - Vendor Rating pentru a analiza propria lucrare în curs de desfășurare, cu evaluarea

     activităților;

   - Damasco pentru comunicatiile referitoare la activităţile de control;

   - Web EDI pentru și revizia plăților și livrarea lucrărilor;

   - SAGA 7 pentru administrarea unor rapoarte specifice, precum cele din cadrul ENDESA;

   - Gestionare Tamburi în situația în care aveți în gestiune Tamburi pentru Cabluri;

   - Institute de Formare, dacă este necesar, furnizați atestatele de instruire a angajaților în

     faza de calificare;   

   - Módulo da Empresa sau dacă s-au încredințat lucrări unor terți.

 

Serviciile de e-Procurement disponibile pe Portal sunt furnizate în conformitate cu legislaţia în vigoare în materie şi intră sub incidenţa Regulamentului eProcurement.