Sănătatea și Siguranța în procesele de achiziții

“Pornind de la sistemul de calificare, partenerii noștri sunt supuși unui proces riguros, care prevede cerințe stricte în ceea ce privește indicii de accidente, organizarea, instruirea și calificarea personalului, procedurile de gestionare a proceselor de sănătate și siguranță și controlul echipamentelor și al echipamentului individual de protecție.”

O atenție deosebită este acordată grupurilor de mărfuri cu grad crescut de risc: în paralel cu analiza documentației și a datelor privind accidentele, va fi efectuată o inspecție atât la sediul companiei, cât și la sediul operativ, pentru a putea examina în profunzime toate zonele de lucru. 

“În cadrul sistemului de evaluare a furnizorilor, care vizează controlul performanței furnizorului, indicele de siguranță are un impact semnificativ asupra performanței generale a companiei: un indicator al nivelului standardelor de sănătate și siguranță ale companiei, care trebuie să fie în concordanță cu ale noastre.”

Sănătatea și siguranța nu sunt doar cerințe, ci reprezintă baza relației noastre de lucru cu furnizorii și, din acest motiv, sunt în mod special prezente și în specificațiile condițiilor contractuale generale, care prevăd o serie de obligații pe care contractantul trebuie să le respecte.

Încălcările privind sănătatea și siguranța determină sancțiuni specifice, care pot duce la suspendarea calificării, la încetarea contractului sau la un impact substanțial asupra indicelui de evaluare a furnizorului.

Ne concentrăm pe identificarea contractorilor care pot garanta cele mai înalte standarde în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă și implicăm toți partenerii externi ai grupului într-o serie de inițiative de sensibilizare și informare, astfel încât să ne ridicăm constant standardele și să creștem împreună.

Un viitor mai bun se naște dintr-un prezent mai sănătos și mai sigur pentru toată lumea.