Sănătatea și Siguranța în procesele de achiziții

“De fapt, pornind de la Sistemul de Calificare, partenerii noștrisunt supuși unui proces riguros care prevede cerințe stricte referitoare la indicatorii infortunistici, la organizare, la instruire, la calificarea personalului, la procedura de gestionare a proceselor de Sănătate șiSiguranță și controlul dotărilor și a dispozitivelor individuale de protecție.”

În 2017 va intra în vigoare noul model de evaluare referitor la acest aspect, unic pentru toate societățile la nivel Global, și care va extinde evaluarea cerințelor de Sănătate și Siguranță la toate Grupurile Merceologice.

Se va acorda o atenție deosebită Grupurilor Merceologice (grupe de produse) de mare risc: pe lângă analiza documentației și a datelor privind prejudiciul, se va efectua și o inspecție atât la sediul societății, cât și la șantierele pe care se lucrează în vederea examinării  în mod aprofundat a tuturor mediilor de lucru

“în cadrul sistemului de Vendor Rating, menit a controla performanța furnizorilor, indicatorul referitor la Siguranță are o incidență semnificativă asupraperformanței globale a companiei: un indicator al nivelului standard de sănătate și siguranță al furnizorului care trebuie să fie la nivelul alor noștri.”

Sănătatea și Siguranța nu sunt numai cerințe, ci reprezintă fundamentul raportului nostru de muncă cu furnizorii și din acest motiv sunt prezente  în  mod special și în Condițiile Contractuale Generale , care prevăd o serie de obligații pe care contractorul trebuie să le respecta.

Încălcările prevederilor in ceea ce priveste Sănătatea și Siguranța, stabilesc sancțiuni specifice care pot duce la suspendarea sau anularea contractului, precum și la impacte substanțiale asupra indicelui de Vendor Rating.

Ne concentrăm asupra identificării unor antreprenori care să garanteze cele mai bune standarde în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă și implicăm toți actorii externi Grupului  în numeroase inițiative de sensibilizare și informare, cu scopul de a le crește constant standardele.

Un exemplu de siguranța îl reprezintă One Safety, la care furnizorii noștri pot participa voluntar prin semnarea Memorandumul de Înțelegere și furnizarea de date legate de companie, este unul  din acele proiecte care are scopul de a monitoriza lucrătorii în vederea susținerii și promovării comportamentelor sigure și de a corecta comportamentele de risc  în cele mai eficiente metode. 

Un viitor mai bun se naște.dintr-un prezent mai sănătos și mai sigur pentru toți.