• {{searchSuggestions.title}}

Actualizarea procedurii de calificare

{{item.title}}

Aducem în atenţia tuturor contractorilor că  au fost introduse noile reguli care modifică şi înlocuiesc integral pe cele din anunţurile de calificare publicate până în prezent şi referitoare la fiecare grup de produse care face obiectul procedurii de calificare.

Aceste noi dispoziţii, deja în vigoare, vizează cuantumul transferului bancar necesar pentru accesul la procedura de calificare, precum şi alte condiţii în acest sens.

Noile reguli sunt enumerate mai jos:

  • Acolo unde este cazul, transferul se face numai pentru calificări „locale” în Italia şi Spania, iar în cazul „calificărilor la nivel mondial” numai dacă printre ţările de interes selectate se numără şi Italia şi/sau Spania.
  • În cazul grupurilor industriale, regulile de mai sus se aplică sucursalelor care vor solicita să se califice pentru cele două ţări.
  • Transferul este valabil (şi, prin urmare, nu sunt necesare alte transferuri suplimentare) pentru toate cererile de calificare (noi, reînnoiri şi prelungiri către alte grupuri de produse sau ţări, calificare individuală sau în asociere) depuse în termen de 5 ani de la efectuarea plăţii.
  • În sensul celor de mai sus, sunt considerate valabile transferurile efectuate începând cu 1 ianuarie 2018.
  • Sumele care trebuie achitate de furnizori şi contractori pentru calificare sunt următoarele:

- 3.000 EUR dacă cifra de afaceri globală (conform ultimei situaţii financiare disponibile) depăşeşte 5 milioane EUR;

- 2.000 EUR dacă cifra de afaceri globală (conform ultimei situaţii financiare disponibile) este între 1 milion EUR şi 5 milioane EUR;

- 1.500 EUR dacă cifra de afaceri globală (conform ultimei situaţii financiare disponibile) este mai mică de 1 milion EUR.

- (+ Valoarea TVA este de 22% pentru societăţile stabilite în Italia)

- Pentru societăţile care nu sunt stabilite în Italia, aplicarea cotei corespunzătoare a TVA trebuie să aibă loc în ţara de reşedinţă.

 

 

Legendă:

Calificările „locale” înseamnă acele calificări care au o valenţă „locală” şi, prin urmare, pot fi utilizate pentru activităţi contractuale care urmează să se desfăşoare în ţara selectată la momentul calificării (de exemplu, un contractor care solicită calificarea pentru un grup de produse (GP) „local” în Italia poate fi contactat numai pentru contracte de achiziţii în Italia).

Calificările „globale” (internaţionale) înseamnă acele calificări care au o valenţă globală şi care, prin urmare, vizează toate ţările în care îşi desfăşoară activitatea funcţia de Achiziţii globale din cadrul Enel. Exemplu: un contractor calificat pentru un grup de produse (GP) global poate participa la licitaţii ale căror activităţi contractuale ar putea avea loc în mai multe ţări (de exemplu, Italia, Chile etc.)