Noi reguli aplicabile în cazul nerespectării regulamentului privind sănătatea şi siguranţa

În scopul reducerii riscurilor privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, compania Enel impune selectarea şi gestionarea riguroasă a colaboratorilor Grupului, precum şi evaluarea atentă a cazurilor de accidente datorate nerespectării de către aceştia a legislaţiei în vigoare privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă.
Astfel, a fost adoptat un nou regulament de ordine interioară care vizează cazurile de nerespectare a normelor privind sănătatea şi siguranţa, în vederea evitării situaţiilor de risc şi pericol; sunt analizate în special incidenţa şi gravitatea acestor încălcări pe parcursul unei perioade de observaţie de trei ani (se iau în considerare încălcările din ultimii trei ani anteriori evenimentului în cauză).
recurenţa acestor evenimente în cadrul perioadei de referinţă de trei ani permite evaluarea colaboratorilor şi adoptarea de către compania Enel a măsurilor care se impun.
Astfel, Grupul Enel vizează identificarea colaboratorilor care asigură cele mai înalte standarde în domeniul asigurării sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă şi cu care intenţionează să continue procesul de dezvoltare a oportunităţilor de afaceri în toate ţările în care Grupul îşi desfăşoară activitatea.