• {{searchSuggestions.title}}

Condiţii contractuale generale de bază - ediţia 1

Condițiile Generale ale Contractului de Bază al Enel reprezintă documentul care reglementează relațiile contractuale de valoare redusă între societățile Grupului Enel și contractorii săi, în ceea ce privește achizițiile de materiale, lucrări și servicii.

Documentul este compus dintr-o parte generală aplicabilă tuturor contractelor, indiferent de Țara în care se desfășoară activitățile și Anexele pe Țară.

În mod normal, Anexa – care cuprinde clauzele specifice aplicabile pentru fiecare Țară – trebuie aplicate contractelor care se desfășoară într-o anume Țară.

Versiune oficială Condiţii contractuale generale de bază

ENEL GROUP GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT - BASIC - 1 edition

PDF (0.51MB) Download

Глобальные Общие Условия Договора basic

PDF (0.51MB) Download

GRUPUL ENEL TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE CONTRACTARE - DE BAZĂ - 1 Ediție

PDF (0.55MB) Download

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS DO GRUPO ENEL - BÁSICOS- 1 edição

PDF (0.52MB) Download

ANNEX I - BRAZIL - BASIC - 1 edição

PDF (0.5MB) Download

ANNEX II - CHILE - BASlC - 1 ediciòn

PDF (0.13MB) Download

ANNEX II - CHILE - BASlC - 1 ediciòn (01-03/2019-30-09/2019)

PDF (0.22MB) Download

ANNEX III - COLOMBIA - BASIC - 1 ediciòn

PDF (0.39MB) Download

ANNEX IV - ESPAÑA - BASIC - 1 ediciòn

PDF (0.67MB) Download

ANNEX V - PERU - BASIC - 1 ediciòn

PDF (0.33MB) Download

ANNEX VI - PORTUGAL - BASIC - 1 edição

PDF (0.53MB) Download

ANNEX VII - ITALIA - BASIC - 1 edizione

PDF (0.37MB) Download

ANNEX VII - ITALIA - BASIC - 1 edizione (02/01/2021 - 24/10/2021)

PDF (0.54MB) Download

ANNEX VII - ITALIA - BASIC - 1 edizione (15/07/2018 – 31/12/2020)

PDF (1.16MB) Download

ANNEX VIII - ROMANIA - BASIC - 1 ediție

PDF (1.04MB) Download

ANNEX IX - MEXICO - BASIC - 1 ediciòn

PDF (0.47MB) Download

ANNEX X - PANAMA - BASIC - 1 ediciòn

PDF (0.64MB) Download

ANNEX XI - COSTA RICA - BASIC - 1 ediciòn

PDF (0.47MB) Download

ANNEX XII - GUATEMALA - BASIC - 1 ediciòn

PDF (0.46MB) Download

ANNEX XIII - ARGENTINA - BASIC - 1 ediciòn

PDF (0.49MB) Download

Traducere de curtoazie

ANNEX I - BRAZIL - BASIC - 1 Edition (courtesy translation)

PDF (0.43MB) Download

ANNEX II - CHILE - BASlC - 1 Edition (courtesy translation)

PDF (0.15MB) Download

ANNEX II - CHILE - BASlC - 1 Edition (01/03/2019 - 30/09/2019) (courtesy translation)

PDF (0.36MB) Download

ANNEX III - COLOMBIA - BASIC - 1 Edition (courtesy translation)

PDF (0.5MB) Download

ANNEX IV - SPAIN - BASIC - 1 Edition (courtesy translation)

PDF (0.72MB) Download

ANNEX V - PERU - BASIC - 1 Edition (courtesy translation)

PDF (0.45MB) Download

ANNEX VI - PORTUGAL - BASIC - 1 Edition (courtesy translation)

PDF (0.52MB) Download

ANNEX VII - ITALY - BASIC - 1 Edition (courtesy translation)

PDF (0.6MB) Download

ANNEX VII - ITALY - BASIC - 1 Edition (courtesy translation) (02/01/2021 - 24/10/2021)

PDF (0.6MB) Download

ANNEX VII - ITALY - BASIC - 1 Edition (courtesy translation) (15/07/2018 – 31/12/2020)

PDF (1.15MB) Download

ANNEX VIII - ROMANIA - BASIC - 1 Edition (courtesy translation)

PDF (0.98MB) Download

ANNEX IX - MEXICO - BASIC - 1 Edition (courtesy translation)

PDF (0.52MB) Download

ANNEX X - PANAMA - BASIC - 1 Edition (courtesy translation)

PDF (0.61MB) Download

ANNEX XI - COSTA RICA - BASIC - 1 Edition (courtesy translation)

PDF (0.52MB) Download

ANNEX XII - GUATEMALA - BASIC - 1 Edition (courtesy translation)

PDF (0.56MB) Download

ANNEX XIII - ARGENTINA - BASIC - 1 Edition (courtesy translation)

PDF (0.57MB) Download

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - BASIC - 1 Edizione (traduzione di cortesia)

PDF (0.51MB) Download

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN -BÁSICAS- 1 Ediciòn (traducción de cortesía)

PDF (0.42MB) Download