• {{searchSuggestions.title}}

Supplier Performance Management

Reducem riscurile, îmbunătăţim performanţele şi recompensăm excelenţa

Procesul Supplier Performance Management (SPM) este gestionat în cadrul platformei de achiziţii Enel, WeBUY.

Metodologia procesului include evaluarea periodică a performanţei colaboratorilor Enel pe durata întregului proces de achiziție (de la faza de adjudecare a contractului) și pe toată durata de valabilitate a contractului de către managerii de contract, de către utilizatori și de către beneficiarii contractului furnizorului (angajaţii Enel), în sistemele de tranzacţionale de business ale Enel și în aplicația Track & Rate (TnR).

Evaluarea performanței 

Evaluarea performanței este declinată în 6 categorii individuale de indicatori standard, uniformi și omogeni pentru toate liniile de activitate și pentru toate țările în care Grupul Enel este prezent:

 • Siguranță - consideră informații privind eventuale nerespectări a prevederilor reglementare și contractuale referitoare la aspecte de Sănătate şi Siguranţă (de exemplu, neutilizarea echipamentului individual de protecție în timpul lucrului, neinformarea Enel în termen de 24 de ore de la un accident de muncă neimportant)
 • Mediu ȋnconjurător - consideră informații referitoare la eventuale nerespectări a dispozițiilor de reglementare și contractuale legate de probleme de mediu (de exemplu, emisiile de gaze poluante fără autorizație sau nerespectarea limitelor stabilite de reglementările locale aplicabile) 
 • Calitate - considerară informațiile privind calitatea serviciilor și bunurilor furnizate de Furnizor în timpul executării contractului (de exemplu, conformitatea cu indicațiile tehnice, fiabilitatea produsului)  
 • Punctualitatea – consideră informațiile legate de îndeplinirea termenelor / acordurilor contractuale (de exemplu, punctualitatea livrărilor, respectarea planului și a programului stabilit)
 • Drepturile omului și corectitudine - consideră informații despre aspecte legate de drepturile omului (de exemplu, măsuri care garantează respectarea drepturilor omului, drepturile angajaţilor, principiile egalității și nediscriminării) și corectitudinea în relația cu Enel (ex: respectarea regulilor procesului de contractare)
 • Inovabilitate și colaborare - consideră capacitatea de a crea valoare adăugată pentru Grupul Enel prin instrumente sau produse inovatoare (de exemplu, reducerea timpului / costurilor efectuării intervențiilor folosind roboți sau drone la fața locului ...) și atitudinea de colaborare (de exemplu, fiind proactiv, gestionând criticităţile prin soluții comune).    

Un indicator sintetic numit Supplier Performance Index (SPI) va fi calculat lunar pe baza mediei ponderate a celor 6 categorii individuale. Aceste categorii au o pondere diferită ȋn funcţie de riscul asociat grupului de produse/ servicii ȋn faza de calificare.

Metodologii pentru evaluarea categoriilor

Pentru evaluarea categoriilor există câteva metodologii comune și unele metodologii specifice în funcție de fiecare unitate de business. Iată câteva exemple neexhaustive:

Metodologii comune

Siguranță
Tipul Grupului de servicii/ produse    
Date
Risc Mediu - Înalt 
 • N° şi tipul accidentelor de Sănătate şi Siguranță
 • N° Neconformităților ȋn audit; tipul impactului; numărul inspecțiilor
 • N° Evenimentelor ȋn Track & Rate şi tipul impactului    
Risc scăzut    
 • N° Evenimentelor ȋn Track & Rate şi tipul impactului    
Medio Înconjurător
Tipul Grupului de servicii/ produse    
Date
Risc Mediu - Înalt 
 • N° şi tipul accidentelor cu impact ȋn mediul ȋnconjurător
 • N° Neconformităților ȋn audit; tipul impactului; numărul inspecțiilor
 • N° Evenimentelor ȋn Track & Rate şi tipul impactului    
Risc scăzut    
 • N° Evenimentelor ȋn Track & Rate şi tipul impactului    
Calitate
Tipul Grupului de servicii/ produse    
Date
Lucrări    
Design
 • N° documentelor validate; N° documente emise pentru validare
Execuţie
 • N° Neconformităților ȋn audit; tipul impactului; numărul inspecțiilor
 • N° Evenimentelor ȋn Track & Rate şi tipul impactului    
Servicii profesionale    
Design
 • N° documentelor validate/ N° documente emise pentru validare  
Execuţie
 • N° Evenimentelor ȋn Track & Rate şi tipul impactului 
Materiale    
 • N° Evenimentelor ȋn Track & Rate şi tipul impactului
Producţie
 • N° Neconformităților ȋn audit; tipul impactului; numărul inspecțiilor
Transport&Logistică
 • N° loturilor livrate,  N° total loturi comandate
Instalarea și punerea în funcțiune
 • N° Neconformităților, tipul impactului, N° total articole inspecţionate
 • N° documentelor validate/ N° documentelor emise pentru validare  
Punctualitate
Tipul Grupului de servicii/ produse
Date
Lucrări
 • N° Evenimentelor ȋn Track & Rate şi tipul impactului
 • Numărul penalizărilor
Inginerie
 • N° documentelor emise; N° documentelor planificate pentru emitere
Executare
 • N° zilelor de întârziere conform proiectului Gantt 
Servicii profesionale  
 • N° Evenimentelor ȋn Track & Rate şi tipul impactului
 • Numărul penalizărilor
Inginerie
 • N° documentelor emise; N° documentelor planificate pentru emitere
Executare
 • N° zilelor de întârziere conform proiectului Gantt 
Materiale
 • N° Evenimentelor ȋn Track & Rate şi tipul impactului
 • N° zilelor de întârziere faţă de program    
Drepturile omului și corectitudinea
Tipul Grupului de servicii/ produse   Date
Toate    
 • N° Neconformităților ȋn audit; tipul impactului; N° elementelor inspecționate
 • N° Evenimentelor ȋn Track & Rate şi tipul impactului    
Inovabilitate şi colaborare
Tipul Grupului de servicii/ produse
Date
Toate
 • N° şi tipul evenimentelor ȋn Track & Rate    

Metodologii specifice

Calitate
Tipul Grupului de servicii/ produse
Date
Lucrări
Global Power Generation – Inginerie și construcții
 • N° Neconformităților ȋn audit; tipul impactului; N° Neconformităţilor finalizate
 • Scorul obținut în sondajele efectuate de către echipa de proiect 
Servicii profesionale         Global Power Generation – Inginerie și construcții
 • N° Neconformităților ȋn audit; tipul impactului; N° Neconformităţilor finalizate 
 • Scorul obținut în sondajele efectuate de către echipa de proiect 
Global Digital Solutions
 • Conformitatea cu Acordul privind Nivel de Serviciu
Market
 • Conformitatea cu Acordul privind Nivel de Serviciu 
Services
 • Conformitatea cu Acordul privind Nivel de Serviciu
Materiale Global Power Generation – Inginerie și construcții    
 • N° Neconformităților ȋn audit; tipul impactului; N° Neconformităţilor finalizate
 • Scorul obținut în sondajele efectuate de către echipa de proiect 
Global Infrastructure and Networks
 • Comanda de merit ţinând cont de testul de acceptare din fabrică, testul off line, testul de conformitate tip, audit  
Punctualitate
Tipul Grupului de servicii/ produse    
Date
Lucrări
-
Servicii profesionale    
Global Digital Solutions
 • Conformitatea cu Acordul privind Nivel de Serviciu 
Market
 • Conformitatea cu Acordul privind Nivel de Serviciu 
Services
 • Conformitatea cu Acordul privind Nivel de Serviciu 
Materiale 

Managementul consecinţelor

În funcție de scorul obținut în cele 6 categorii și de tendinţa istorică, va fi inițiat un proces de gestionare a consecințelor aplicabil furnizorului ȋn funcţie de grupul de produse/ servicii şi/sau contractului care poate include rezolvarea criticităților, încurajarea / stimularea îmbunătățirii performanţei și premierea / recompensarea excelenței.

Se efectuează monitorizarea indicatorilor pentru fiecare categorie:

 • la nivel de contractAnaliză pe termen scurt realizată ȋn fiecare lună de către Managerul de Contract. Acest tip de analiză ia în considerare rezultatul performanţei din ultimele 4 luni pentru fiecare dintre cele 6 categorii, cu scopul de a minimiza riscul la nivel de contract. Pe baza acestei analize, vor prevala acțiunile de management contractual (rezilierea contractului, plan de îmbunătățire, creșterea volumului contractual ȋn cazul ȋn care contractul îl prevede ...)
 • la nivelul grupului de produse / servicii - Analiză pe termen lung realizată în fiecare lună de către Comisia de Calificare. Ia în considerare rezultatul performanței pentru fiecare dintre cele 6 categorii pe durata ultimelor 12luni – eliminând devierea standard - cu obiectivul de a optimiza registrul colaboratorilor calificaţi (suspendarea calificării, reînnoirea calificării fără costuri, stimulente ...).

De la data activării, procesul de gestionare a performanței furnizorilor a înregistrat o creștere progresivă a nivelului de acoperire atât în funţie de numărul contracte evaluate, cât și în funţie de valoarea lor economică, în diferitele unităţi de business și țări ȋn care sunt prezente companiile grupului Enel.

Datele privind performanța furnizorilor sunt utilizate şi ȋn Programul de Dezvoltare a Furnizorilor (Supplier Development Program). 

Anexe

WeBUY - Procesul Supplier Performance Management

PDF (1.65MB) Download

Supplier Performance Management Transformation EN

PDF (0.74MB) Download

SPM - Regulament de gestionare a stimulentelor 2021 - ed.2 (RO)

PDF (0.75MB) Download

Priority GM GPG

XLSX (0.02MB) Download

Priority GM GIN

XLSX (0.01MB) Download

Priority GM MS

XLSX (0.02MB) Download

Supplier Development Program Regulation - EN

PDF (0.17MB) Download

Subiecte conexe

Enel Track and Rate

Procesul de achiziţie

Ce este WeBUY