Semnătura electronică

Pentru a transmite documente uşor, rapid şi în siguranţă

Pentru a simplifica şi a accelera schimbul de documente, acolo unde procesului de achiziţie prevede acest lucru, Enel solicită utilizarea documentelor semnate cu semnătură electronică.

WeBUY completează procesul de semnătură electronică a contractului şi permite furnizorului să semneze documentele contractuale, fără a fi necesare alte tehnologii.

Standardele utilizate pentru semnarea contractului sunt Semnătura electronică avansată (AES) pentru ţările europene şi Semnătura electronică standard (SES) pentru toate celelalte ţări.

Dacă legislaţia locală prevede semnătura olografă, contractul va fi semnat în ambele moduri (semnătură electronică standard şi semnătură olografă).

Anexe

WeBUY – Focus Semnarea electronică a contractului
PDF (0.44MB) Download

Subiecte conexe

Ce este WeBUY

Modul de înregistrare pe WeBUY

Procesul de achiziţie