• {{searchSuggestions.title}}

Valorile noastre

Lucrăm punând în valoare viitorul tuturor

Durabilitate

Durabilitatea de mediu, socială şi economică se află în centrul culturii Global Procurement

O afacere durabilă este o cerinţă esenţială pentru a face faţă provocărilor viitorului. Conform acestei viziuni, Procurement Enel înseamnă în prezent un lanţ de furnizare durabil, economie circulară, inovare digitală, crearea de valoare împărtăşită cu furnizorii. Toate acestea, în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, la care a aderat şi Enel.

Încă din prima fază de calificare a Furnizorilor, Enel efectuează o selecţie atentă a întreprinderilor cu care colaborează, prin evaluarea aspectelor legate de sănătate şi siguranţă, mediu, drepturile omului şi etică, pe lângă cele tehnice, economico-financiare, legale şi de onorabilitate.

În cadrul procedurilor de licitaţie, Grupul a definit o serie de factori esenţiali, denumiţi „K de durabilitate”, cu privire la aspecte sociale, de mediu, de sănătate şi siguranţă şi de circularitate, cum ar fi, de exemplu, calculul amprentei de carbon (carbon footprint) şi acţiunile de atenuare aferente, utilizarea de vehicule cu niveluri scăzute de emisii, angajamentul de a dezvolta proiecte de utilitate socială şi angajarea de personal aflat în şomaj, şomaj tehnic şi mobilitate sau tineri la prima angajare, participarea la proiecte de reutilizare a unui produs sau a unor părţi din acesta.

Economia circulară

Economia circulară este un model de business în măsură să genereze competitivitate, prin îmbinarea inovării cu durabilitatea. Obiectivul strategiei Circular Procurement este acela de a achiziţiona bunuri, lucrări sau servicii prin reducerea impactului de mediu şi a cantităţii de deşeuri generate pe durata ciclului de viaţă al acestora.

Proiectul „Circular Economy Initiative for Suppliers Engagement”

Este o iniţiativă care promovează implicarea furnizorilor şi se bazează pe declaraţia de mediu a produsului (Environmental Product Declaration – EPD), al cărei obiectiv este acela de a cuantifica, a certifica şi a comunica în mod obiectiv impactul generat pe întregul ciclu de viaţă al serviciilor prestate (consum de apă, emisii de CO2, impactul asupra solului etc.), precum şi pe un instrument informatic pentru agregarea datelor şi definirea parametrilor de referinţă din domeniu şi a obiectivelor de îmbunătăţire.

Acest proiect permite Enel să măsoare, pentru ca ulterior să atenueze, impactul pe care îl are propria afacere asupra resurselor planetei şi furnizorilor să se implice în acţiuni de verificare a eficienţei de mediu a ciclului de producţie şi să dispună de referinţele necesare pentru a putea pune în aplicare acţiuni de îmbunătăţire.

Inovare

Inovarea se află în centrul strategiei şi culturii Enel Global Procurement

Inovarea este unul dintre elementele-cheie ale strategiei şi culturii noastre: căutarea constantă a modelelor, a metodelor şi a tehnologiilor de ultimă generaţie ne permite să concurăm pe piaţă, oferind clienţilor noştri cele mai bune servicii.

Din această perspectivă, proiectul „Innovation by vendors” are drept obiectiv crearea unei reţele de conectare a întreprinderilor, favorizând comunicarea directă şi alimentând demersurile inovatoare.

De asemenea, pentru a sprijini proiectele inovatoare promovate şi de furnizorii noştri, am pus la dispoziţie Open Innovability, platforma digitală de dezvoltare a colaborării (crowdsourcing) din cadrul Enel, proiectată ca un canal nou de comunicare între societatea noastră şi publicul din reţea.

Oricine poate contribui cu propriile propuneri pentru a răspunde uneia sau mai multor provocări, dar şi prin prezentarea unor idei şi proiecte inovatoare. Fiecare propunere este examinată de o comisie tehnică şi, în cazul unui rezultat pozitiv, o echipă de experţi va oferi asistenţă în definirea paşilor următori.

Pentru informaţii suplimentare, vizitează openinnovability.enel.com şi startup.enel.com.

În acest sens, Startup-urile sunt protagonistele viitorului, parteneri ideali pentru a interpreta în cel mai bun mod cu putinţă piaţa pe care activăm, pentru a o aborda cu instrumente rapide şi dinamice şi pentru a o potenţa cu idei ce implică posibilităţi concrete de dezvoltare. Astfel, am dezvoltat un proces de implicare special pentru Startup-uri (New Innovative Firms), o modalitate simplă pentru a demara o colaborare.

{{item.title}}
Etică

Protejarea şi respectarea persoanelor s-a aflat întotdeauna în centrul culturii şi activităţii Enel.

Poziţia de întreprindere globală implică o altă provocare semnificativă pentru Global Procurement în materie de etică şi transparenţă. 

Din acest motiv, din punct de vedere etic, furnizorii noştri trebuie să împărtăşească valorile şi principiile adoptate de Grupul Enel, cum ar fi: Codul de etică, Politica anticorupţie şi Planul de toleranţă zero faţă de corupţie, inspirate din Declaraţiile Naţiunilor Unite în domeniul drepturilor omului şi al muncii şi de principiile Global Compact.

Având în vedere toate principiile care inspiră comportamentele Enel, vă reamintim importanţa raportării oricărei încălcări sau potenţiale încălcări a Regulamentelor Enel (Planul de toleranţă zero faţă de corupţie şi Codul de etică). Raportarea se poate face prin accesarea următorului link www.enel.ethicspoint.com

Anticorupţie

Angajarea constantă în lupta anticorupţie, în toate formele sale, directe sau indirecte, este urmărită prin aplicarea principiilor prevăzute în Sistemul nostru de gestionare anticorupţie, fondat pe patru piloni.

Patru piloni ai sistemului anticorupție

1. Planul de toleranţă zero faţă de corupţie

Care reglementează comportamentul întregului personal din cadrul Grupului în raport cu orice formă de corupţie sau tentativă de corupţie.

2. Codul de etică

Care exprimă angajamentele şi responsabilităţile etice în afaceri şi în activităţile desfăşurate de angajaţii şi colaboratorii Grupului.

3. Modele de prevenire a riscurilor penale

Puse în aplicare în conformitate cu reglementările aplicabile în materie de responsabilitate corporativă în diferitele ţări în care Grupul îşi desfăşoară activitatea (de exemplu, Modelul organizatoric 231 pentru societăţile italiene).

4. Enel Global Compliance Program

Destinat societăţilor controlate din afara Italiei, este instrumentul de guvernanţă menit să consolideze angajamentul etic şi profesional al Grupului şi să reducă riscurile reputaţionale asociate cu răspunderea penală corporativă.

În vederea prevenirii şi combaterii corupţiei, Enel Spa şi principalele societăţi italiene şi străine din cadrul Grupului au adoptat un sistem de gestionare anticorupţie, certificat şi bazat pe bunele practici internaţionale, în conformitate cu standardul ISO 37001:2016.

Pentru a garanta toate acestea, Enel efectuează controale şi verificări ale activelor furnizorilor şi ale executării lucrărilor, în conformitate cu normele aplicabile. Dacă se constată că un furnizor a încălcat principiile fundamentale de etică şi transparenţă, Enel poate proceda la aplicarea de sancţiuni sau la rezilierea contractului.

Descarcă documentele pentru aprofundare

Politica Anticorupție a Enel Italia S.p.A.

PDF (0.13MB) Download

Politica Anticorupție a Enel Produzione S.p.A.

PDF (1.51MB) Download

Politica Anticorupție a Enel Green Power S.r.l.

PDF (0.2MB) Download
Siguranță și Mediu

Siguranță: Principii-cheie

Atenția acordată sănătății și siguranței angajaților Enel, furnizorilor și subcontractanților noștri, precum și respectul față de mediu și protecția acestuia sunt valori fundamentale ale companiei.

Abordarea Grupului Enel este aceea de a considera furnizorul un partener adevărat cu care să împărtășească principiile-cheie ale siguranței și mediului, cum ar fi obiectivul Zero Accidente, și importanța Politicii Stop Work; instrumente care vă permit să raportați și să opriți prompt orice situație de risc pentru oameni și mediu.

Enel se angajează să crească abilitățile privind siguranța și mediul, atât în ceea ce privește cunoștințele tehnice, cât și abordarea culturală și de leadership, pentru a promova un nou mod de lucru, mai sigur pentru oameni și mai durabil pentru mediu.

În acest scop, în toate fazele procesului de achiziții (Procurement), de la calificare, până la atribuirea contractului, Grupul a adoptat instrumente specifice de monitorizare a gestionării cerințelor în materie de Sănătate, Siguranță și Mediu: a fost creat un document contractual unic („HSE TERMS”) care descrie obligațiile furnizorului în legătură cu aceste aspecte; procesul de calificare include o evaluare specifică (assessment), corelată cu nivelul de Risc privind Siguranța și Mediul atribuit fiecărei Categorii merceologice.

În faza de execuție a contractului, furnizorul este monitorizat și evaluat în mod constant: monitorizarea punctuală este asociată cu un proces continuu de inspecții în teren și de management al consecințelor, specific profilului de risc privind siguranța și mediul al furnizorului, care vizează îmbunătățirea performanței. Acest proces include activități pentru definirea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune în scopul dezvoltării contractantului, ca urmare a identificării ariilor de îmbunătățire în care este chemat să lucreze fiecare furnizor, cu scopul de a promova o creștere a standardelor de siguranță și de mediu.

Împreună cu evaluarea de mediu, evaluarea siguranței face parte din sistemul Supplier Performance Management, care vizează monitorizarea performanței furnizorilor în diferite sectoare de activitate; indicele de siguranță este cel care afectează în mod semnificativ evaluările performanței globale a companiei.

Parte integrantă din acest proces sunt: informarea în timp util, combinată cu implicarea directă a oamenilor pentru diseminarea culturii siguranței prin adoptarea comportamentelor sigure și percepția și evaluarea riscurilor, precum și împărtășirea lecțiilor învățate și a celor mai bune practici.

De asemenea, prin proiectul „Contractor Safety Partnership” ne propunem să creștem gradul de conștientizare în rândul contractanților noștri, prin împărtășirea bunelor practici menite să afirme că „rezultatele de afaceri merg mână în mână cu rezultatele în materie de siguranță”, să încurajeze proactivitatea „ridicării mâinii”, așa cum se explică în Stopwork Policy și să consolideze conceptul de pasiune pentru standardele și metodele de lucru, cerând tuturor celor care lucrează pentru Enel să intervină și să oprească imediat activitățile care au loc în prezența unor riscuri, nu doar pentru sănătate și siguranță, ci și pentru mediu.

În urmărirea obiectivului „Zero accidente” și pentru îmbunătățirea metodelor de lucru și a standardelor de securitate în muncă ale contractanților săi, Enel oferă materiale ilustrative și informative.

Descarcă documentele pentru aprofundare

Stop Work Policy

PDF (0.12MB) Download

Mediu

Politica de mediu

Respectul și protecția mediului și a resurselor naturale, împreună cu lupta împotriva schimbărilor climatice, sunt factori strategici pentru Enel pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă și a consolida poziția de lider a companiei pe piața energiei.

Începând cu anul 1996, apare necesitatea adoptării unei politici de mediu la nivel de Grup, aplicată într-un mod organic și consolidată în toate șantierele operative și sediile administrative, pentru a asigura gestionarea eficientă a riscurilor de mediu, în conformitate cu contextul de reglementare de referință și cu aspectele de mediu ale guvernanței și direcției strategice, realizate de funcțiile centrale ale organizației.

Prin aplicarea în întreaga organizație a sistemelor de management de mediu recunoscute la nivel internațional, Enel se angajează să îmbunătățească continuu aplicarea celor mai bune tehnologii și practici pentru a reduce impactul asupra mediului și a proteja natura și biodiversitatea, asigurând protecția ecosistemelor și a sănătății oamenilor.

Angajamentul Enel nu poate ignora valoarea furnizorilor și contractanților cu care colaborează, deoarece aceștia sunt considerați parte integrantă a sistemului, un sistem care vizează promovarea unor politici de mediu durabile, orientate spre eficientizarea constantă a utilizării energiei, apei și materiilor prime.

Având în vedere importanța furnizorilor și contractanților Enel în determinarea performanței de mediu a Companiei, la nivel de Grup au fost adoptate proceduri de verificare în ceea ce privește mediul și siguranța, atât în faza de calificare, cât și în cea de execuție a activităților. Scopul acestor proceduri este de a identifica într-un mod structurat și partajat acțiunile de îmbunătățire a procesului de management de mediu, în special pentru activitățile cu risc ridicat sau în cazul unor evenimente semnificative.

După cum s-a subliniat în sesiunea Sustenabilitate, Enel aplică circularitatea într-un mod sistemic, acționând transversal în toate domeniile de activitate, pentru a avea o abordare sistemică și eficientă pentru a-și regândi modelul; implică furnizorii săi, propunându-se ca ghid al acestora către tranziția către circularitate; îi face să participe la evaluarea întregului ciclu de viață al bunurilor, produselor și serviciilor lor, prin solicitarea de EPD (declarația de mediu a produselor), pentru unele categorii merceologice care reprezintă în prezent peste 60% din achiziția de materiale; pentru partea rămasă din materiale, lucrări și servicii, se aplică certificări, cum ar fi, de exemplu, amprenta de carbon.

 

Pentru informații suplimentare, accesați secțiunea Biodiversitate a portalului Enel.com

Descarcă documentele pentru aprofundare

Politica de mediu - ITA

PDF (0.1MB) Download

Invitaţii de participare la licitaţia în curs şi planificarea achiziţiilor

Licitaţii

Toate documentele de sprijin, contractuale şi operaţionale

Documente