• {{searchSuggestions.title}}

Valorile noastre

Lucrăm punând în valoare viitorul tuturor

Durabilitate

Durabilitatea de mediu, socială şi economică se află în centrul culturii Global Procurement

O afacere durabilă este o cerinţă esenţială pentru a face faţă provocărilor viitorului. Conform acestei viziuni, Procurement Enel înseamnă în prezent un lanţ de furnizare durabil, economie circulară, inovare digitală, crearea de valoare împărtăşită cu furnizorii. Toate acestea, în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, la care a aderat şi Enel.

Încă din prima fază de calificare a Furnizorilor, Enel efectuează o selecţie atentă a întreprinderilor cu care colaborează, prin evaluarea aspectelor legate de sănătate şi siguranţă, mediu, drepturile omului şi etică, pe lângă cele tehnice, economico-financiare, legale şi de onorabilitate.

În cadrul procedurilor de licitaţie, Grupul a definit o serie de factori esenţiali, denumiţi „K de durabilitate”, cu privire la aspecte sociale, de mediu, de sănătate şi siguranţă şi de circularitate, cum ar fi, de exemplu, calculul amprentei de carbon (carbon footprint) şi acţiunile de atenuare aferente, utilizarea de vehicule cu niveluri scăzute de emisii, angajamentul de a dezvolta proiecte de utilitate socială şi angajarea de personal aflat în şomaj, şomaj tehnic şi mobilitate sau tineri la prima angajare, participarea la proiecte de reutilizare a unui produs sau a unor părţi din acesta.

Economia circulară

Economia circulară este un model de business în măsură să genereze competitivitate, prin îmbinarea inovării cu durabilitatea. Obiectivul strategiei Circular Procurement este acela de a achiziţiona bunuri, lucrări sau servicii prin reducerea impactului de mediu şi a cantităţii de deşeuri generate pe durata ciclului de viaţă al acestora.

Proiectul „Circular Economy Initiative for Suppliers Engagement”

Este o iniţiativă care promovează implicarea furnizorilor şi se bazează pe declaraţia de mediu a produsului (Environmental Product Declaration – EPD), al cărei obiectiv este acela de a cuantifica, a certifica şi a comunica în mod obiectiv impactul generat pe întregul ciclu de viaţă al serviciilor prestate (consum de apă, emisii de CO2, impactul asupra solului etc.), precum şi pe un instrument informatic pentru agregarea datelor şi definirea parametrilor de referinţă din domeniu şi a obiectivelor de îmbunătăţire.

Acest proiect permite Enel să măsoare, pentru ca ulterior să atenueze, impactul pe care îl are propria afacere asupra resurselor planetei şi furnizorilor să se implice în acţiuni de verificare a eficienţei de mediu a ciclului de producţie şi să dispună de referinţele necesare pentru a putea pune în aplicare acţiuni de îmbunătăţire.

Inovare

Inovarea se află în centrul strategiei şi culturii Enel Global Procurement

Inovarea este unul dintre elementele-cheie ale strategiei şi culturii noastre: căutarea constantă a modelelor, a metodelor şi a tehnologiilor de ultimă generaţie ne permite să concurăm pe piaţă, oferind clienţilor noştri cele mai bune servicii.

Din această perspectivă, proiectul „Innovation by vendors” are drept obiectiv crearea unei reţele de conectare a întreprinderilor, favorizând comunicarea directă şi alimentând demersurile inovatoare.

De asemenea, pentru a sprijini proiectele inovatoare promovate şi de furnizorii noştri, am pus la dispoziţie Open Innovability, platforma digitală de dezvoltare a colaborării (crowdsourcing) din cadrul Enel, proiectată ca un canal nou de comunicare între societatea noastră şi publicul din reţea.

Oricine poate contribui cu propriile propuneri pentru a răspunde uneia sau mai multor provocări, dar şi prin prezentarea unor idei şi proiecte inovatoare. Fiecare propunere este examinată de o comisie tehnică şi, în cazul unui rezultat pozitiv, o echipă de experţi va oferi asistenţă în definirea paşilor următori.

Pentru informaţii suplimentare, vizitează openinnovability.enel.com şi startup.enel.com.

În acest sens, Startup-urile sunt protagonistele viitorului, parteneri ideali pentru a interpreta în cel mai bun mod cu putinţă piaţa pe care activăm, pentru a o aborda cu instrumente rapide şi dinamice şi pentru a o potenţa cu idei ce implică posibilităţi concrete de dezvoltare. Astfel, am dezvoltat un proces de implicare special pentru Startup-uri (New Innovative Firms), o modalitate simplă pentru a demara o colaborare.

{{item.title}}
Etică

Protejarea şi respectarea persoanelor s-a aflat întotdeauna în centrul culturii şi activităţii Enel.

Poziţia de întreprindere globală implică o altă provocare semnificativă pentru Global Procurement în materie de etică şi transparenţă. 

Din acest motiv, din punct de vedere etic, furnizorii noştri trebuie să împărtăşească valorile şi principiile adoptate de Grupul Enel, cum ar fi: Codul de etică, Politica anticorupţie şi Planul de toleranţă zero faţă de corupţie, inspirate din Declaraţiile Naţiunilor Unite în domeniul drepturilor omului şi al muncii şi de principiile Global Compact.

Având în vedere toate principiile care inspiră comportamentele Enel, vă reamintim importanţa raportării oricărei încălcări sau potenţiale încălcări a Regulamentelor Enel (Planul de toleranţă zero faţă de corupţie şi Codul de etică). Raportarea se poate face prin accesarea următorului link www.enel.ethicspoint.com

Anticorupţie

Angajarea constantă în lupta anticorupţie, în toate formele sale, directe sau indirecte, este urmărită prin aplicarea principiilor prevăzute în Sistemul nostru de gestionare anticorupţie, fondat pe patru piloni.

Patru piloni ai sistemului anticorupție

1. Planul de toleranţă zero faţă de corupţie

Care reglementează comportamentul întregului personal din cadrul Grupului în raport cu orice formă de corupţie sau tentativă de corupţie.

2. Codul de etică

Care exprimă angajamentele şi responsabilităţile etice în afaceri şi în activităţile desfăşurate de angajaţii şi colaboratorii Grupului.

3. Modele de prevenire a riscurilor penale

Puse în aplicare în conformitate cu reglementările aplicabile în materie de responsabilitate corporativă în diferitele ţări în care Grupul îşi desfăşoară activitatea (de exemplu, Modelul organizatoric 231 pentru societăţile italiene).

4. Enel Global Compliance Program

Destinat societăţilor controlate din afara Italiei, este instrumentul de guvernanţă menit să consolideze angajamentul etic şi profesional al Grupului şi să reducă riscurile reputaţionale asociate cu răspunderea penală corporativă.

În vederea prevenirii şi combaterii corupţiei, Enel Spa şi principalele societăţi italiene şi străine din cadrul Grupului au adoptat un sistem de gestionare anticorupţie, certificat şi bazat pe bunele practici internaţionale, în conformitate cu standardul ISO 37001:2016.

Pentru a garanta toate acestea, Enel efectuează controale şi verificări ale activelor furnizorilor şi ale executării lucrărilor, în conformitate cu normele aplicabile. Dacă se constată că un furnizor a încălcat principiile fundamentale de etică şi transparenţă, Enel poate proceda la aplicarea de sancţiuni sau la rezilierea contractului.

Descarcă documentele pentru aprofundare

Politica Anticorupție a Enel Italia S.p.A.

PDF (0.13MB) Download

Politica Anticorupție a Enel Produzione S.p.A.

PDF (1.51MB) Download
Safety and Environment

Safety: Core Principles

Our fundamental corporate values focus on attention to the health and safety of Enel employees, as well as those of our suppliers and subcontractors, while respecting and protecting the environment.

The Enel Group considers its suppliers as true partners with whom to share the core principles of safety and the environment. These include the Zero Accidents goal, and the importance of the Stop Work Policy... tools that enable immediate reporting and suspension of any situation that risks harming people or the environment.

Enel is committed to increasing safety and environmental skills, both in terms of technical knowledge and cultural and Leadership skills, promoting a new way of working, safer for people and more sustainable for the environment.

This means that in all phases of the Procurement process – from qualification to contract award – the Group has adopted specific tools to monitor the management of Health, Safety and Environmental requirements. This entails a single contractual document ('HSE TERMS ') describing the supplier's obligations in relation to these three areas, and the qualification phase provides for a specific assessment process correlated to the level of Safety and Environmental Risk attributed to each Product Category.

In terms of subsequent contract execution, the supplier is constantly involved and evaluated: it is monitored via a continuous process of on-site inspection and Consequence Management, specific to the supplier's safety and environmental risk profile, aimed at performance improvement.  This process includes activities aimed at defining and implementing an action plan designed to develop the contractor’s contribution by identifying areas for improvement on which each supplier is called to work, always aiming to encourage increases in safety and in environmental standards.

Along with Environmental Assessment, Safety Assessment too is part of the Supplier Performance Management system. This is aimed at monitoring the performance of suppliers on different issues, of which the safety index significantly affects the overall performance assessment of the supplier company.

This process involves a wide range of elements, including rapid information exchange, direct involvement of personnel specialised in disseminating safety culture by adopting safe behaviour and risk perception and assessment, plus sharing lessons learned and best practices.

There is also a "Contractor Safety Partnership" project: this aims to raise awareness among our contractors by sharing best practices, such as affirming that "business results go hand in hand with safety results", and also encouraging proactivity to "raise your hand" as explained in the Stop Work Policy. This key policy reinforces the concept of passion for higher standards and working methods, asking all those who work for Enel to intervene and immediately suspend any operation which reveals possible risks, not only in terms of human health and safety, but also concerning the environment.

While pursuing the goal of "Zero accidents" and improving its contractors’ work methods and safety standards, Enel provides numerous illustrative and informative materials.

Descarcă documentele pentru aprofundare

Stop Work Policy

PDF (0.08MB) Download

Environment

Environmental Policy

Respect and protection for the environment and natural resources, together with the fight against climate change, are strategic factors for Enel in ensuring sustainable economic development and consolidating the company's leadership in the energy market.

In 1996, in order to guarantee effective management of environmental risks, the need arose to adopt a Group level environmental policy, applied in an organic and consolidated manner to all operating sites and staff functions, in compliance with regulatory reference contexts and environmental aspects of governance and strategic direction, carried out by the organisation’s central Functions.

By applying internationally recognised environmental management systems to the entire organisation, Enel is committed to continuous improvement in the application of the best technologies and best practices to reduce environmental impact, protecting landscape and biodiversity, guaranteeing the protection of ecosystems and human health.

Enel's commitment depends on the value it places on the suppliers and contractors it collaborates with, because they are considered an integral part of a system aimed at promoting sustainable environmental policies, increasingly aimed at making the use of energy, water and material resources more efficient.

Given the importance that Enel grants to its suppliers and contractors in determining the Company’s environmental performance, it adopts Group-level environmental and safety verification procedures. This applies in both their qualification and operational phases, in order to identify in a structured and shared way the kind of actions needed to improve environmental management process, especially for high-risk activities or in the event of particularly significant events.

As we underlined in the Sustainability session, Enel applies circularity principles in a systemic manner, acting transversally in all business areas, in order to implement an effective and systematic approach to rethinking its model. It therefore involves its suppliers, acting as their guide in the journey towards circularity. It also helps them to carry out an evaluation of the entire life cycle of its goods, products and services, by requesting them to draw up an EPD (environmental product declaration), for the kinds of product categories which today represent more than 60% of all materials purchased. For the remaining categories of works and services, certifications are applied... such as, for example, Carbon Footprint certificates.

 

For further information, go to the Biodiversity section of the Enel.com portal

Descarcă documentele pentru aprofundare

Politica de mediu - ITA

PDF (0.1MB) Download

Invitaţii de participare la licitaţia în curs şi planificarea achiziţiilor

Licitaţii

Toate documentele de sprijin, contractuale şi operaţionale

Documente