• {{searchSuggestions.title}}

Valorile noastre

Lucrăm punând în valoare viitorul tuturor

Durabilitate

Durabilitatea de mediu, socială şi economică se află în centrul culturii Global Procurement

O afacere durabilă este o cerinţă esenţială pentru a face faţă provocărilor viitorului. Conform acestei viziuni, Procurement Enel înseamnă în prezent un lanţ de furnizare durabil, economie circulară, inovare digitală, crearea de valoare împărtăşită cu furnizorii. Toate acestea, în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, la care a aderat şi Enel.

Încă din prima fază de calificare a Furnizorilor, Enel efectuează o selecţie atentă a întreprinderilor cu care colaborează, prin evaluarea aspectelor legate de sănătate şi siguranţă, mediu, drepturile omului şi etică, pe lângă cele tehnice, economico-financiare, legale şi de onorabilitate.

În cadrul procedurilor de licitaţie, Grupul a definit o serie de factori esenţiali, denumiţi „K de durabilitate”, cu privire la aspecte sociale, de mediu, de sănătate şi siguranţă şi de circularitate, cum ar fi, de exemplu, calculul amprentei de carbon (carbon footprint) şi acţiunile de atenuare aferente, utilizarea de vehicule cu niveluri scăzute de emisii, angajamentul de a dezvolta proiecte de utilitate socială şi angajarea de personal aflat în şomaj, şomaj tehnic şi mobilitate sau tineri la prima angajare, participarea la proiecte de reutilizare a unui produs sau a unor părţi din acesta.

Economia circulară

Economia circulară este un model de business în măsură să genereze competitivitate, prin îmbinarea inovării cu durabilitatea. Obiectivul strategiei Circular Procurement este acela de a achiziţiona bunuri, lucrări sau servicii prin reducerea impactului de mediu şi a cantităţii de deşeuri generate pe durata ciclului de viaţă al acestora.

Proiectul „Circular Economy Initiative for Suppliers Engagement”

Este o iniţiativă care promovează implicarea furnizorilor şi se bazează pe declaraţia de mediu a produsului (Environmental Product Declaration – EPD), al cărei obiectiv este acela de a cuantifica, a certifica şi a comunica în mod obiectiv impactul generat pe întregul ciclu de viaţă al serviciilor prestate (consum de apă, emisii de CO2, impactul asupra solului etc.), precum şi pe un instrument informatic pentru agregarea datelor şi definirea parametrilor de referinţă din domeniu şi a obiectivelor de îmbunătăţire.

Acest proiect permite Enel să măsoare, pentru ca ulterior să atenueze, impactul pe care îl are propria afacere asupra resurselor planetei şi furnizorilor să se implice în acţiuni de verificare a eficienţei de mediu a ciclului de producţie şi să dispună de referinţele necesare pentru a putea pune în aplicare acţiuni de îmbunătăţire.

Sănătate şi siguranţă în procesul de achiziţie

Atenţia pentru sănătatea şi siguranţa persoanelor caracterizează fiecare fază a procesului de procurement, după cum o demonstrează o serie de instrumente, cum ar fi, de exemplu, cartografierea categoriilor de produse pe clase de risc, adoptarea de cerinţe de calificare care prevăd, în cazurile de risc ridicat, vizita la unitatea de producţie a întreprinderii; elaborarea unui document contractual unic („HSE TERMS”), care să reglementeze obligaţiile furnizorului în această privinţă; dezvoltarea unor instrumente de colaborare (de exemplu, Safety Support), care să permită furnizorului să identifice domeniile de îmbunătăţire şi să definească un plan de acţiune care urmează să fie aplicat de ambele părţi.

Inclusiv în cadrul sistemului de Supplier Performance Management, destinat să monitorizeze performanţele furnizorilor, indicele de siguranţă influenţează în mod semnificativ evaluările performanţelor globale ale întreprinderii.

De asemenea, există o politică specifică a Grupului (Stop Work Policy), conform căreia orice situaţie de risc sau comportament nesigur trebuie să fie oprită şi semnalată fără întârziere.

Descarcă documentele pentru aprofundare

Stop Work Policy

PDF (0.08MB) Download
Inovare

Inovarea se află în centrul strategiei şi culturii Enel Global Procurement

Inovarea este unul dintre elementele-cheie ale strategiei şi culturii noastre: căutarea constantă a modelelor, a metodelor şi a tehnologiilor de ultimă generaţie ne permite să concurăm pe piaţă, oferind clienţilor noştri cele mai bune servicii.

Din această perspectivă, proiectul „Innovation by vendors” are drept obiectiv crearea unei reţele de conectare a întreprinderilor, favorizând comunicarea directă şi alimentând demersurile inovatoare.

De asemenea, pentru a sprijini proiectele inovatoare promovate şi de furnizorii noştri, am pus la dispoziţie Open Innovability, platforma digitală de dezvoltare a colaborării (crowdsourcing) din cadrul Enel, proiectată ca un canal nou de comunicare între societatea noastră şi publicul din reţea.

Oricine poate contribui cu propriile propuneri pentru a răspunde uneia sau mai multor provocări, dar şi prin prezentarea unor idei şi proiecte inovatoare. Fiecare propunere este examinată de o comisie tehnică şi, în cazul unui rezultat pozitiv, o echipă de experţi va oferi asistenţă în definirea paşilor următori.

Pentru informaţii suplimentare, vizitează openinnovability.enel.com şi startup.enel.com.

În acest sens, Startup-urile sunt protagonistele viitorului, parteneri ideali pentru a interpreta în cel mai bun mod cu putinţă piaţa pe care activăm, pentru a o aborda cu instrumente rapide şi dinamice şi pentru a o potenţa cu idei ce implică posibilităţi concrete de dezvoltare. Astfel, am dezvoltat un proces de implicare special pentru Startup-uri (New Innovative Firms), o modalitate simplă pentru a demara o colaborare.

{{item.title}}
Etică

Protejarea şi respectarea persoanelor s-a aflat întotdeauna în centrul culturii şi activităţii Enel.

Poziţia de întreprindere globală implică o altă provocare semnificativă pentru Global Procurement în materie de etică şi transparenţă. 

Din acest motiv, din punct de vedere etic, furnizorii noştri trebuie să împărtăşească valorile şi principiile adoptate de Grupul Enel, cum ar fi: Codul de etică, Politica anticorupţie şi Planul de toleranţă zero faţă de corupţie, inspirate din Declaraţiile Naţiunilor Unite în domeniul drepturilor omului şi al muncii şi de principiile Global Compact.

Având în vedere toate principiile care inspiră comportamentele Enel, vă reamintim importanţa raportării oricărei încălcări sau potenţiale încălcări a Regulamentelor Enel (Planul de toleranţă zero faţă de corupţie şi Codul de etică). Raportarea se poate face prin accesarea următorului link www.enel.ethicspoint.com

Anticorupţie

Angajarea constantă în lupta anticorupţie, în toate formele sale, directe sau indirecte, este urmărită prin aplicarea principiilor prevăzute în Sistemul nostru de gestionare anticorupţie, fondat pe patru piloni.

Patru piloni ai sistemului anticorupție

1. Planul de toleranţă zero faţă de corupţie

Care reglementează comportamentul întregului personal din cadrul Grupului în raport cu orice formă de corupţie sau tentativă de corupţie.

2. Codul de etică

Care exprimă angajamentele şi responsabilităţile etice în afaceri şi în activităţile desfăşurate de angajaţii şi colaboratorii Grupului.

3. Modele de prevenire a riscurilor penale

Puse în aplicare în conformitate cu reglementările aplicabile în materie de responsabilitate corporativă în diferitele ţări în care Grupul îşi desfăşoară activitatea (de exemplu, Modelul organizatoric 231 pentru societăţile italiene).

4. Enel Global Compliance Program

Destinat societăţilor controlate din afara Italiei, este instrumentul de guvernanţă menit să consolideze angajamentul etic şi profesional al Grupului şi să reducă riscurile reputaţionale asociate cu răspunderea penală corporativă.

În vederea prevenirii şi combaterii corupţiei, Enel Spa şi principalele societăţi italiene şi străine din cadrul Grupului au adoptat un sistem de gestionare anticorupţie, certificat şi bazat pe bunele practici internaţionale, în conformitate cu standardul ISO 37001:2016.

Pentru a garanta toate acestea, Enel efectuează controale şi verificări ale activelor furnizorilor şi ale executării lucrărilor, în conformitate cu normele aplicabile. Dacă se constată că un furnizor a încălcat principiile fundamentale de etică şi transparenţă, Enel poate proceda la aplicarea de sancţiuni sau la rezilierea contractului.

Descarcă documentele pentru aprofundare

Politica Anticorupție a Enel Italia S.p.A.

PDF (0.13MB) Download

Politica Anticorupție a Enel Produzione S.p.A.

PDF (1.51MB) Download

Invitaţii de participare la licitaţia în curs şi planificarea achiziţiilor

Licitaţii

Toate documentele de sprijin, contractuale şi operaţionale

Documente