În conformitate cu al zecelea principiu al Global Compact al Naţiunilor Unite, potrivit căruia „întreprinderile se angajează să lupte împotriva corupţiei în toate formele sale”, Grupul Enel intenţionează să îşi continue angajamentul de a lupta împotriva corupţiei, în toate formele sale, directe şi indirecte, prin aplicarea principiilor statuate în propriul sistem de management anticorupţie, fondat pe următorii piloni:

i) Planul de toleranţă zero pentru corupţie;

ii) Codul de etică;

iii) Modele de prevenire a riscurilor penale puse în aplicare în conformitate cu reglementările aplicabile în materie de responsabilitate corporativă în diferitele ţări în care Grupul îşi desfăşoară activitatea (de exemplu, modelul organizatoric 231 pentru companiile italiene);

iv)  Enel Global Compliance Program, destinat societăţilor controlate din afara Italiei, ca instrument de guvernanţă menit să consolideze angajamentul etic şi profesional al Grupului, precum şi riscurile reputaţionale asociate cu răspunderea penală corporativă.

Sistemul de management anticorupţie al Enel spa şi al principalelor societăţi (italiene şi străine) ale Grupului este certificat şi conform cu cele mai bune practici internaţionale prevăzute în standardul ISO 37001:2016.

Politica anticorupţie adoptată de principalele societăţi din cadrul Grupului în conformitate cu standardul internaţional ISO 37001 este orientată, în special, spre atingerea următoarelor obiective generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei:

  • interdicţia absolută, în conformitate cu legea aplicabilă, de a afişa comportamente care pot fi considerate drept corupţie sau tentativă de corupţie; 
  • urmărirea oricărui comportament care nu respectă politica anticorupţie, în conformitate cu normele şi procedurile aplicabile;
  • prezenţa unei aşa-zise Funcţii de conformitate pentru prevenirea corupţiei, înzestrată cu autoritate şi independenţă;
  •  sensibilizarea şi formarea angajaţilor proprii în materie de prevenire a fenomenelor de corupţie, inclusiv în ceea ce priveşte raportarea unor comportamente relevante, punând la dispoziţie instrumentele necesare pentru a raporta un comportament care nu respectă principiile care guvernează desfăşurarea proceselor de afaceri

 

Cu titlu exemplificativ, în continuare este prezentat textul politicii anticorupţie adoptate de Enel Italia.

PDF (0.06MB)DOWNLOAD