Ce vrem să facem

Misiunea Procuremente Globale este de a creşte la maximum crearea de valoare în diferitele sale forme (economie, timpi, calitate, performanță, venituri, flexibilitate, fluxurilor de numerar, reducerea riscurilor) şi de a îmbunătăți experiența părților interesate abordare integrată (End-to-end):

  • prin creşterea profesionalismului Cumpărătorilor, prin adoptarea unor tehnologii uşor de utilizat,  recunoscând contribuțiile individuale şi colective într-un mediu de lucru bazat pe încredere şi animat de pasiune.
  • prin consolidarea integrării cu Clienţii, prin definirea împreună a unor soluții care să răspundă nevoilor comerciale şi prin promovarea unui sistem de comunicare care să permită feedback reciproc şi continuu.
  • prin implicarea Furnizorilor încă de la momentul apariţiei unei nevoi, ascultându-le propunerile şi dezvoltând împreună abordări inovatoare.